Emil Dinda + Jarmila Rožková

3 detí
Jarmila Dindová
Božena Dindová

Rodičia Starí rodičia

Informácie o rodine (manželstvo)

Detaily tejto rodiny sú utajené.