1. Generácia 1
  1. Fridrich Gally

   Fridrich Gally was born on 28. februára 1862 in Kežmarok and zomrel on 30. októbra 1925 in Kežmarok at the age of 63.

   Deti Fridrich Gally and Amália Kiovská:

   1. Ladislav Gally (19081960) -
 2. Generácia 2späť hore
  1. Ladislav Gally

   Ladislav Gally, syn Fridrich Gally and Amália Kiovská, was born on 7. júna 1908 in Kežmarok and zomrel on 9. februára 1960 in Kežmarok at the age of 51. Jeho manželkou sa stala Alžbeta „Erži“ Brummerová, dcéra Viktor Brummer and Amália Jakczi.

   Ladislav Gally and Alžbeta „Erži“ Brummerová had 3 detí.

 3. Generácia 3späť hore
  The details of this generation are private.
 4. Generácia 4späť hore
  The details of this generation are private.
 5. Generácia 5späť hore
  The details of this generation are private.