1. Generácia 1
  1. Ladislav Jurdik

   Ladislav Jurdik, syn František Jurdik and Adela Brummerová, was born on 29. júna 1933 in Kežmarok and zomrel on 2. júla 1991 in Kežmarok at the age of 58. Jeho manželkou sa stala Margita „Gitka“ Dindová, dcéra Rudolf Dinda and Mária Sonak.

   Ladislav Jurdik and Margita „Gitka“ Dindová had 2 detí.

 2. Generácia 2späť hore
  The details of this generation are private.
 3. Generácia 3späť hore
  The details of this generation are private.
 4. Generácia 4späť hore
  The details of this generation are private.