Rudolf Dinda + Mária Sonak

3 detí
Matilda „Hilda“ Dindová

Rodičia Starí rodičia

Informácie o rodine (manželstvo)

Detaily tejto rodiny sú utajené.