Ladislav Jurdik + Margita „Gitka“ Dindová

2 detí
Rudolf Jurdik
Ladislav Jurdik

Rodičia Starí rodičia

Informácie o rodine (manželstvo)

Detaily tejto rodiny sú utajené.