Individuals — All

Surnames
Surname Individuals
Abt
1
Arpáš
1
Arpášová
1
Bachleda
2
Bachledová
2
Bafiová
1
Balaščíková
1
Barnášová
1
BARTKO
1
Bašistová
1
Bátori
1
Bátoriová
1
Bendík
3
Bendíková
1
Benko
2
Benková
1
Bez
2
Birócziová
1
Birošíková
1
Bogár
1
Brenner
1
Bretzová
1
Brijová
1
Brummer
3
Brummerová
4
Čepišák
1
Čepišáková
1
Cesnak
6
Cesnaková
1
Bejtulov Chadžiasanov
1
Čikovská
1
Čikovský
1
Čižik
1
Čochnáč
1
Czichon
3
Dinda
10
Dindová
7
Dlugoš
3
Dlugoš Debre
1
Dlugošová
1
Duffer
3
Dulková
1
Ďurík
4
Džurňák
1
Ďžurňáková
1
Eberle
3
Eisele
2
Eisenzopf
2
Fabich
1
Farkaš
1
Farkašová
1
Feiler
1
Filter
3
Findurová
1
Fink
10
Frank
9
Gally
11
Gallyová
11
Garstka
2
Garstková
1
Gatz
1
Gfeller
2
Gomoláková
1
Großhans
1
Groβ
1
Grün
1
Gurčík
1
Gurčíková
1
Habe
1
Hanuščáková
1
Heldaková
1
Helfrich
3
Heuchele
1
Horvátová
1
Hrča
2
Hrčová
1
Huhn
3
Ivan
4
Ivanová
1
Jagrik
1
Jakczi
1
Jankaj
3
Jankajová
3
Jurdik
38
Jurdiková
17
Jurgovian
3
Jurgovianova
2
Juschus
8
Kačurová
1
Kilianová
1
Kiovská
1
Kliss
1
Kopic
3
Kopicová
1
Kotouček
2
Kotoučková
3
Kovacz
1
Kozáková
1
Kozej
3
Kozejová
2
Krauszová
1
Kravecz
1
Kromková
1
Kuba
3
Kubová
1
Kučerová
1
Kučkovský
3
Kyselová
1
Lengová
1
Marcinek
3
Marcineková
2
Marek
1
Martínek
3
Mezey
2
Mezeyová
5
Michocko
1
Mičunková
1
Mösner
1
Müller
1
Müllner
1
Navona
1
Navrátilová
1
Nehls
3
Obešterová
1
Ochs
1
Olah
2
Olejník
1
Olejníková
1
Onderčín
3
Onderčínová
1
Opalla
1
Orlowszka
1
Orlowszky
1
Ovseniková
1
Pajakova
1
Palencar
1
Palumbiny
5
Palumbinyová
1
Patterson
1
Pavličko
2
Pavličková
1
Peštová
1
Peter
3
Peti
2
Pirhalová
1
Praženica
2
Praženicová
4
Přecechtel
1
Přecechtelová
1
Prelichová
1
Pribiš
1
Pribišová
2
Pružinská
1
Pružinský
2
Reščáková
1
Richtarčík
3
Rippová
1
Rožková
1
Rupp
1
Sabová
2
Sakáčová
1
Schäfer
1
Schlath
1
Schneider
2
Schneiderová
1
Scholtzová
1
Šedivá
1
Šemberová
1
Šeršeň
1
Šeršeňová
1
Šilonová
1
Sivák
1
Sivuľková
1
Slavkovská
1
Slezak
1
Sloveňák
11
Sloveňáková
3
Sonak
22
SONNTAG
Sonntag
1
1
2
Špesova
1
Spitko
6
Staib
5
Štec
3
Štecová
3
Štefaňáková
1
Stefanyak
1
Straško
4
Strašková
1
Švarcová
1
Tarnocziová
1
Teckhausen
1
Terebeši
1
Terebešiová
3
Tomas
1
Uličná
1
Vandel
2
Varady
1
Vasičák
2
Vasičáková
2
Vaverčák
4
Vaverčák (Bogár)
1
Vaverčáková
3
Volariková
1
Vopičková
1
Weber
10
Wolf
1
Zahs
3
Zmaržlak
1
Zmaržlaková
4
Zwick
1