Osoby

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž

PriezviskoOsoby
Jurdik
38
Barnášová
1
Jurdiková
31
Gallyová
21
Švarcová
1
Čikovská
2
Čikovský
1
Gally
11
Vopičková
1
Lengová
1
Kilianová
1
Gurčíková
2
Gurčík
1
Olah
2
Kiovská
1
Zmaržláková
Zmaržlaková
1
4
5
Šeršeňová
2
Zwick
1
Heldaková
1
Kačurová
1
SONNTAG
Sonntag
1
1
2
Kučerová
1
Praženicová
6
Praženica
2
Kotoučková
5
Benková
2
Kubová
2
Zmaržlak
1
Czichon
4
Šeršeň
1
Kovacz
2
Orlowszky
2
Varady
2
Mezey
2
Ďžurňáková
1
Sloveňák
11
Sloveňáková
3
Kotouček
2
Krauszová
1
Benko
2
Kuba
3
Richtarčík
3
Strašková
2
Palumbiny
5
Orlowszka
1
Eisenzopf
3
Sonak
26
Juschus
9
Teckhausen
1
Groβ
1
Bachledová
3
Brummerová
5
Bachleda
2
Arpášová
2
Fink
13
Staib
5
Peter
4
Huhn
4
Rupp
1
Großhans
1
Ochs
1
Müller
1
Müllner
1
Mösner
1
Helfrich
4
Eberle
4
Heuchele
1
Feiler
1
Terebeši
1
Wolf
1
Zahs
3
Eisele
2
Filter
4
Terebešiová
4
Vaverčáková
4
Frank
10
Bez
2
Fabich
1
Ivanová
3
Grün
1
Schäfer
1
Brenner
1
Weber
12
Dinda
7
Nehls
3
Ivan
4
Vaverčák
4
Bogár
1
Vaverčák (Bogár)
1
Špesova
1
Ovseniková
1
Cesnak
6
Farkaš
1
Farkašová
2
Kyselová
1
Cesnaková
3
Jurgovian
2
Jurgovianova
2
Obešterová
1
Pružinský
3
Findurová
1
Garstková
3
Arpáš
1
Tomas
1
Mezeyová
6
Sakáčová
1
Navona
2
Přecechtel
1
Přecechtelová
2
Kopicová
2
Kopic
3
Abt
1
Šilonová
1
Vasičáková
2
Opalla
1
Štefaňáková
1
Birócziová
1
Dlugoš Debre
1
Dlugoš
3
Brijová
1
Dlugošová
1
Štec
3
Štecová
3
Marcinek
3
Uličná
1
Marcineková
3
Pavličko
2
Pavličková
1
Prelichová
1
Onderčín
3
Onderčínová
1
Vandel
2
Kliss
1
Balaščíková
1
Jankaj
3
Jankajová
3
Kozej
3
Kozejová
2
Sivák
1
Volariková
1
Čochnáč
1
Palencar
2
Schlath
1
Michocko
1
Marek
1
Stefanyak
1
Spitko
7
Patterson
1
Bendík
3
Bendíková
1
Šedivá
1
Scholtzová
1
Tarnocziová
1
Dindová
10
Ďurík
4
Hanuščáková
1
Jagrik
1
Martínek
3
Gatz
1
Straško
2
Bašistová
1
Brummer
3
Gfeller
2
Duffer
1
Sivuľková
1
Rožková
1
Hrčová
2
Hrča
2
Jakczi
1
Pribišová
3
Pribiš
1
Vasičák
2
Palumbinyová
3
Kučkovský
2
Čižik
1
Pirhalová
1
Bejtulov Chadžiasanov
1
Šemberová
1
Habe
1
Garstka
2
Peti
3
Kromková
1
Kravecz
1
Pružinská
1
Olejník
1
Olejníková
1
Navrátilová
1
Reščáková
1
Mičunková
1
Rippová
1
Kozáková
1
Bretzová
1
Slavkovská
1
Horvátová
1
Schneiderová
2
Schneider
2
Birošíková
1