Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

SurnameIndividuals
Abt
1
Arpáš
1
Arpášová
2
Bachleda
2
Bachledová
3
Balaščíková
1
Barnášová
1
Bašistová
1
Bendík
3
Bendíková
1
Benko
2
Benková
2
Bez
2
Birócziová
1
Birošíková
1
Bogár
1
Brenner
1
Bretzová
1
Brijová
1
Brummer
3
Brummerová
5
Cesnak
6
Cesnaková
3
Bejtulov Chadžiasanov
1
Čikovská
2
Čikovský
1
Čižik
1
Čochnáč
1
Czichon
4
Dinda
7
Dindová
10
Dlugoš
3
Dlugoš Debre
1
Dlugošová
1
Duffer
2
Ďurík
4
Ďžurňáková
1
Eberle
4
Eisele
2
Eisenzopf
3
Fabich
1
Farkaš
1
Farkašová
2
Feiler
1
Filter
4
Findurová
1
Fink
13
Frank
10
Gally
11
Gallyová
21
Garstka
2
Garstková
3
Gatz
1
Gfeller
2
Großhans
1
Groβ
1
Grün
1
Gurčík
1
Gurčíková
2
Habe
1
Hanuščáková
1
Heldaková
1
Helfrich
4
Heuchele
1
Horvátová
1
Hrča
2
Hrčová
2
Huhn
4
Ivan
4
Ivanová
3
Jagrik
1
Jakczi
1
Jankaj
3
Jankajová
3
Jurdik
38
Jurdiková
31
Jurgovian
2
Jurgovianova
2
Juschus
9
Kačurová
1
Kilianová
1
Kiovská
1
Kliss
1
Kopic
3
Kopicová
2
Kotouček
2
Kotoučková
5
Kovacz
2
Kozáková
1
Kozej
3
Kozejová
2
Krauszová
1
Kravecz
1
Kromková
1
Kuba
3
Kubová
2
Kučerová
1
Kučkovský
2
Kyselová
1
Lengová
1
Marcinek
3
Marcineková
3
Marek
1
Martínek
3
Mezey
2
Mezeyová
6
Michocko
1
Mičunková
1
Mösner
1
Müller
1
Müllner
1
Navona
2
Navrátilová
1
Nehls
3
Obešterová
1
Ochs
1
Olah
2
Olejník
1
Olejníková
1
Onderčín
3
Onderčínová
1
Opalla
1
Orlowszka
1
Orlowszky
2
Ovseniková
1
Palencar
2
Palumbiny
5
Palumbinyová
3
Patterson
1
Pavličko
2
Pavličková
1
Peter
4
Peti
3
Pirhalová
1
Praženica
2
Praženicová
6
Přecechtel
1
Přecechtelová
2
Prelichová
1
Pribiš
1
Pribišová
3
Pružinská
1
Pružinský
3
Reščáková
1
Richtarčík
3
Rippová
1
Rožková
1
Rupp
1
Sakáčová
1
Schäfer
1
Schlath
1
Schneider
2
Schneiderová
2
Scholtzová
1
Šedivá
1
Šemberová
1
Šeršeň
1
Šeršeňová
2
Šilonová
1
Sivák
1
Sivuľková
1
Slavkovská
1
Sloveňák
11
Sloveňáková
3
Sonak
26
SONNTAG
Sonntag
1
1
2
Špesova
1
Spitko
7
Staib
5
Štec
3
Štecová
3
Štefaňáková
1
Stefanyak
1
Straško
2
Strašková
2
Švarcová
1
Tarnocziová
1
Teckhausen
1
Terebeši
1
Terebešiová
4
Tomas
1
Uličná
1
Vandel
2
Varady
2
Vasičák
2
Vasičáková
2
Vaverčák
4
Vaverčák (Bogár)
1
Vaverčáková
Vavercakova
4
2
6
Volariková
1
Vopičková
1
Weber
12
Wolf
1
Zahs
3
Zmaržlak
1
Zmaržláková
Zmaržlaková
1
4
5
Zwick
1